Деница  Енева
Деница Енева
Образователна степен: Бакалавър - Логопедия
Години опит: 5
Работя с възраст: 2 - 12
Специализирам в: Ранно детско развитие, Орално-моторна терапия, Езиково-говорни нарушения, Фонологично осъзнаване

Ще консултирам в следните области: Артикулационни нарушения, Езикови нарушения при късно проговаряне, наличие на втори и трети език в семейството, Затруднения в обучението.
Адрес: София, ж.к. Гоце Делчев, ул. Славовица, бл.51Е ( Резиденция Анастасия, партер )
Телефон: 0889594344