Фиданка Финдрина
Фиданка Финдрина
Образователна степен: Бакалавър - Логопедия
Години опит: 5
Работя с възраст: няма ограничения във възрастта ( деца,подрастващи, възрастни)
Специализирам в: артикулационни нарушения, специфични трудности в обучението
Адрес: Банско, ул. ,,Радон Тодев" 14, Център за социална рехабилитация и интеграция
Телефон: 0893672571