Петя Христова
Петя Христова
Образователна степен: Бакалавър и Магистър - Логопедия
Години опит: 6
Работя с възраст: 0-10
Специализирам в: Слухово-речева рехабилитация, Артикулационни нарушения, Езикови нарушения, Аутистичен спектър

Ще консултирам в следните области: Нарушения в слуха и говора, артикулационни нарушения, специфични езикови нарушения, нарушения от аутистичен спектър
Адрес: София, Образователен център "Яника", бул. Ал. Стамболийски 96, вход 2, ап. 49
Телефон: 0888 33 51 81