Никол Димитрова
Никол Димитрова
Образователна степен: Бакалавър - Логопедия
Години опит: 5
Работя с възраст: 4-12
Специализирам в: Слухово-речева рехабилитация, Артикулационни нарушения, Езикови нарушения, Обучителни трудности, Синдром на Даун

Ще консултирам в следните области: Деца с увреден слух - слухопротезирани и кохлеарно имплантирани, деца с езикови дефицити, артикулационни нарушения, обучителни трудности и деца със Синдром на Даун
Адрес: София, Образователен център "Яника", бул. Ал. Стамболийски 96, вход 2, ап. 53
Телефон: 0883 37 03 12