Пенка  Шапкова
Пенка Шапкова
Образователна степен: Бакалавър и Магистър - Логопедия
Години опит: 22
Работя с възраст: от 3 до 33
Специализирам в: Логопедия и Специална педогогика

Ще консултирам в следните области: артикулационни нарушения, заекване, трудности в ученето, комуникативни нарушения при деца с нарушения от аутистичния спектър, синдром на Даун, диспраксия и др.
Адрес: Хисаря, гр. Хисаря
Телефон: 0896469475