Симона Миланова
Симона Миланова
Образователна степен: Бакалавър и Магистър - Логопедия
Години опит: 10 г.
Работя с възраст: От 1г. до основна образователна степен
Специализирам в: С интереси в превенцията на езиковото и говорно изоставане през ранното детство, работата с нарушения от аутистичния спектър, особености в сензорната интеграция и психомоторно развитие, трудности във формирането на орално-моторни умения и хранителни механ
Адрес: София, ул. Пирински проход 45 Б
Телефон: 0887831313