Ася Йончевска
Ася Йончевска
Образователна степен: Бакалавър и Магистър - Логопедия
Години опит: 13г
Работя с възраст: 1 - 18г
Специализирам в: Ранно детско развитие; Ранна интервенция; Езиково-говорни нарушения; Аутистичен спектър; Обучителни трудности; Психомоторика

Ще консултирам в следните области: Комуникативни нарушения; Забавено проговаряне; Артикулация; Трудна адаптация; Обучителни трудности.
Адрес: София, Бул. Свети Наум 15
Телефон: 0888714469