Златина Иванова
Златина Иванова
Образователна степен: Бакалавър и Магистър - Логопедия
Години опит: 8
Работя с възраст: 1,6 - 80
Специализирам в: Диагностика, терапия и превенция на езикови и говорни нарушения , забавяне на проговарянето, неразбираем говор, трудности при усвояването на учебния материал
Адрес: София, Логопедичен център "Логодино" бул. ''Евлоги и Христо Георгиеви'' 56 ет.1 ап.1
Телефон: 0883546465