Миглена Богданова
Миглена Богданова
Образователна степен: Бакалавър и Магистър - Логопедия
Години опит: 31
Работя с възраст: 12 м. до 18 г.
Специализирам в: слухово-речева рехабилитация; езиково-говорни дефицити; езиково-говорни дефицити при деца с нарушено зрение; диспраксия на развитието; деца от аутистичен спектър; Синдром на Даун; терапия и комуникация при сляпо-глухи деца; алтернативна комуникация

Ще консултирам в следните области: слухово-речева рехабилитация при слухопротезирани деца; затруднения в езиково-речевите умения; езиково-говорни дефицити при деца с нарушено зрение; деца от аутистичен спектър и Синдром на Даун; комуникация при сляпо-глухи деца; алтернативна комуникация
Адрес: София, ул. Царичина 1
Телефон: 0885116056