Владислава Бочева
Владислава Бочева
Образователна степен: Бакалавър - Логопедия
Години опит: 7
Работя с възраст: 0 - 18г.
Специализирам в: Обучителни трудности, аутистичен спектър,диспраксия на развитието,артикулационни нарушения,,ранно детско развитиера
Адрес: София, Кв.Лозенец,ул.Бигла 44,ет.1
Телефон: 0883313745