Симона Миланова
Симона Миланова
Образователна степен: Магистър - Логопедия
Години опит: 11
Работя с възраст: От бебешки период до ранна училищна възраст
Специализирам в: Floortime therapy; диагностика и терапия на нарушения в детска възраст

Ще консултирам в следните области: Превенцията на езиковото и говорно изоставане; работа с деца с аутистичен спектър и особености в сензорната преработка на информация; заекване; вербална диспраксия и дисфазия на развитието; генетични синдроми.
Адрес: София, кв. Борово, ул. Пирински проход 45 Б
Телефон: 0887831313