Петя  Христова
Петя Христова
Образователна степен: Бакалавър и Магистър - Логопедия
Години опит: 5
Работя с възраст: От 3 до 7 годишни
Специализирам в: Артикулационни нарушения; Специфични езикови нарушения
Адрес: София, Ал. Стамболийски 96 вх. Б ет. 1 ап. 49
Телефон: 0888335181