Янна  Александрова
Янна Александрова
Образователна степен: Бакалавър - Логопедия
Години опит: 4
Работя с възраст: 2г.-50г.
Специализирам в: Диагностика в ранното детско развитие; артикулационни нарушения; комуникативни нарушения в следствие аутизъм и други подобни;
Адрес: Видин, Же-ка "Химик" блок-9
Телефон: 0899882123