Румяна Иванова
Румяна Иванова
Образователна степен: Бакалавър и Магистър - Логопедия
Години опит: 11
Работя с възраст: 1г - 15г.
Специализирам в: Сензорна интеграция, деца с диспраксия, хранителна терапия, обучителни трудности, артикулационни нарушения
Адрес: София, Гр. София, бул. Цариградско шосе 23
Телефон: 0898437410