Марио Младенов
Марио Младенов
Образователна степен: Бакалавър и Магистър - Логопедия
Години опит: 7
Работя с възраст: 2 - 80 години
Специализирам в: Орофациална миофункционална терапия, артикулационна терапия, езикова терапия, овладяване на писмения език

Ще консултирам в следните области: Трудности в проговарянето, езикови и говорни нарушения, заекване, трудности в овладяване на четенето и писането, разстройства от аутистичния спектър

Член на Сдружение Частно Практикуващи Логопеди
Адрес: София, кв. "Оборище", ул. "Драговица" 8
Телефон: 0888373721